Lärk

Våren 2010 planterades denna lärk som nu är 4 meter hög, det är en imponerande tillväxt. Tyvärr är det väldigt olika höjd på lärkplanteringen, några är bara en meter höga och skuggas av björk. Så det blir nog nödvändigt att röja lite löv om jag vill få fart på tillväxten av lärk.