Höfläkt

Höskörden denna blöta sommar blir en utdragen verksamhet, vi lyckades skörda fint hö på de första åkrarna den 5 juli och nu väntar vi på nästa period med fint väder. Under tiden så blir det underhåll och förbättringar på gården. Ett av projekten är att få ned bullernivån på höfläkten. Den första mätningen visade på 80dBa, ett första steg blev att isolera luckan framför fläkten som vid drift står uppställd cirka 60 grader. Ny mätning visade sen värdet 75 dBa på samma mätpunkt, en minskning med 5 dBa. Det positiva mätresultatet är mycket glädjande. Planerar att göra ytterliggare åtgärder för att minska bullret, återkommer med dessa.

Nästa steg blev isolera sidorna framför fläkten med markskivor, det sänkte nivån till 73 dBa, slutligen så monterades en gummimatta vid springan på gångjärnssidan och tunga dämpmattor klistrades runt fläktramen. Med samtliga planerade åtgärder gjorda har ljudnivån sjunkit till 72 dBa. För att kunna sänka ljudnivån ytterliggare så måste bullrets frekvenser först mätas, det är nog ett jobb för experter.